Monthly Archive: October 2019

พิพิธภัณฑ์ประเทศเกาหลี มีที่ไหนบ้าง ?

Museum of Korea 111pic

‘ประเทศเกาหลีใต้’ เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความสวยงามทางธรรมชาติเป็นอย่างสูง  อีกทั้งยังมีความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ทำให้เป็นประเทศที่มีนักเดินทางจากทั้งในและต่างประเทศ ต่างพากันเดินทางไปเยี่ยมชมมากมายในแต่ละปี ทำให้สามารถชมกับบรรยากาศความสวยงาม ซึ่งมีความแตกต่างกันไปได้ในแต่ล่ะฤดู สำหรับตัวเลือกน่าสนใจหนึ่งในนั้น ก็คือ ‘พิพิธภัณฑ์’ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผสมผสานเข้ากับความเพลิดเพลินได้อย่างลงตัว จึงทำให้เป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายอันน่าไปเยี่ยมชม National Folk Museum of Korea พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติแห่งนี้มีความน่าสนใจ ในฐานะสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของประเทศเกาหลี รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์อันน่าสนใจ ซึ่งถูกนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของชาวเกาหลีในสมัยโบราณ ซึ่งมีการจัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจ โดยผู้เข้าชมเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวเกาหลีในอดีตได้อย่างสบายๆ เพราะภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้คอยให้บริการ อย่างครบครัน ที่ตั้ง : Jongno-gu, Seoul The National Museum of Korea สำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอันแสนล้ำค่าของประเทศเกาหลี เล่าถึงเรื่องราวอันน่าสนใจ ตั้งแต่ยุคโบราณไปจนถึงยุคใหม่ซึ่งมีการจัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจมาก …
Read more