เครื่องประดับของญี่ปุ่นที่เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกแห่งโซล

seoul-olympic-museuminside

seoul-olympic-museuminside

เครื่องประดับเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสวยงามรวมไปถึงเพื่อทำให้คนที่สวมใส่หรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องดูน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม เราจะสังเกตเห็นได้ว่าเครื่องประดับส่วนใหญ่แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกประดิษฐ์หรือสร้างขึ้นมาเพียงเพื่อเน้นความสวยงามเป็นหลัก แต่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง เราสามารถพบเจอกับเครื่องประดับได้ทุกที่บนโลกใบนี้ขึ้นอยู่กับการตีความหมายของแต่ละคนว่าจะให้สิ่งที่ว่านี้เป็นเครื่องประดับหรือไม่ อย่างเครื่องประดับของญี่ปุ่นเองจริงๆ แล้วก็เป็นเครื่องประดับทีเราสามารถเห็นได้อยู่ทั่วไป ซึ่งจะว่าไปแล้วก็อาจเป็นเครื่องประดับที่ถูกพบเจอกันมาในแต่ละประเทศตั้งแต่อดีตแล้วก็มี ซึ่งจะว่าไปแล้วเครื่องประดับเหล่านี้ก็ผสมปนเปกันไปตามเรื่องตามราว อย่างในพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกแห่งโซลเองก็มีเครื่องประดับหลากหลายชนิดตั้งแสดงให้คนได้พบเห็นอยู่ ซึ่งหลายส่วนก็มาจากบริเวณทีเรียกว่า Seoul Baekje Museum พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเครื่องประดับต่างๆ เอาไว้มากมายไม่น้อย

Seoul Baekje Museum พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเครื่องประดับต่างๆ ใน พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกแห่งโซล

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในพื้นที่พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกแห่งโซลนั้นจะมีการแบ่งพื้นที่ต่างๆ ออกอย่างหลากหลายเพื่อให้เกิดความสะดวกเกี่ยวกับการแยกส่วนงานจัดแสดงต่างๆ ออกมาอย่างชัดเจนที่สุด สำหรับ Seoul Baekje Museum เองก็เป็นอีกส่วนหนึ่งสำหรับการจัดแสดงงานต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกแห่งโซล เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ก่อสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการเก็บรักษาสิ่งประดิษฐ์ เครื่องประดับต่างๆ ที่มีอายุยาวนานมากๆ ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษากัน แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นงานศิลปะจากกรุงโซลไปเสียเยอะเนื่องจากนี่คือพื้นที่ประเทศเกาหลีใต้ แต่ก็ใช่ว่าเราจะไม่สามารถหาเครื่องประดับที่ถูกดัดแปลงมาจากญี่ปุ่นได้เลย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาหลายชนิด หรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตทั่วไป นอกจากนี้ในส่วนของพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกแห่งโซลก็ยังมีการจัดแสดงสิ่งของหลากหลายที่มีความเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นอยู่ด้วยเหมือนกัน อาทิ เข็มกลัด ผ้าพันคอ เหรียญที่ระลึก เป็นต้น สิ่งเหล่านี้คือสิ่งย้ำเตือนอยู่เสมอว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่มีความน่าจดจำและจะต้องจารึกเอาไว้ให้ยืนยาวยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดจากความรู้สึกของทั้งผู้ที่ได้พบเห็นและผู้เก็บรักษาเอง

ต้องเข้าใจสิ่งหนึ่งก็คือการที่เราจะหางานศิลปะของประเทศหนึ่งในอีกประเทศหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะหาไม่ได้เลย แต่งานศิลปะบางอย่างที่ว่าก็อาจไมได้คงรูปลักษณ์ที่คุ้นชินเอาไว้ก็ต้องทำความเข้าใจตรงจุดนี้ด้วย หากว่าสามารถเข้าใจได้ดีก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจประวัติศาสตร์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น