พระราชวังชังด็อก 1 ใน 5 พระราชวังทางประวัติศาสตร์

หากพูดถึงหนึ่งในประวัติศาสตร์ ของประเทศเกาหลีอันยาวนาน สิ่งที่สามารถสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้ ก็คือ พระราชวังโบราณอันทรงคุณค่า และเต็มไปด้วยประวัติอันโชกโชน โดยมีอยู่ทั้งหมด 5 แห่งตั้งอยู่ ณ กรุงโซล ในปัจจุบันได้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียง

พระราชวังชังด็อก 1 ใน 5 พระราชวังทางประวัติศาสตร์

พระราชวังชังด็อกเป็น 1 ใน 5 พระราชวัง เป็นพระราชวังลำดับ 2 ซึ่งถูกสร้างเป็นลำดับถัดมาจาก พระราชวังเคียงบก ความเป็นมาของพระราชวังแห่งนี้ เรียกได้ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมาก สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้า Taejong ในปี ค.ศ. 1405 จนสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1412

ต่อมาในปี ค.ศ. 1592  ขุนศึกชาวญี่ปุ่นนาม Toyotomi Hideyoshi ได้ทำการเข้ารุกรานประเทศเกาหลี เป็นเวลายาวนานถึง 7 ปีในการทำศึกสงคราม ในขณะเดียวกันก็เผาทำลายพระราชวังลงไปด้วย โดยหลังจากผ่านสงคราม 7 ปีปี่แล้ว พระราชวังก็ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1619 โดยพระเจ้า Seonjo และองค์ชาย Gwanghae-gun แต่อีก 4 ปีต่อมา พระราชวังก็ได้เกิดเพลิงเผาจนมอดไหม้อีกครั้ง จากเหตุจลาจลอันเกิดจากความไม่พอใจของขุนนางต่อองค์ชาย Gwanghae-gun อีกทั้งยังได้ก่อการยึดอำนาจ และได้สถาปนาองค์พระเจ้า Injo ขึ้นมาปกครองประเทศ พร้อมทั้งเนรเทศองค์ชาย Gwanghae-gun  ไปยังเกาะคังฮวา แต่เคราะห์กรรมของพระราชวังแห่งนี้ยังไม่หมด เพราะถูกโจมตีอีกครั้งจากจักรวรรดิชิง ของจีน แต่พระราชวังชังด็อกก็ได้รับการสร้างใหม่ให้อยู่ในสภาพดั้งเดิมอีกครั้ง ทุกๆการบูรณะจะมีการใช้แบบแปลนดั้งเดิมทุกครั้ง พระราชวังชังด็อก แห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นที่ประทับของ กษัตริย์ , ที่ว่าราชการ , ที่ทำงานของขุนนาง เรื่อยมาจนถึงปี ค.ศ. 1872

พระราชวังชังด็อกกุง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง จากองค์กร Unesco เนื่องจากเป็นพระราชวังแบบเกาหลีอันมีความกลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุด นอกจากนี้ในเขตพระราชฐานชั้นใน และเขตพระราชฐานชั้นนอก เต็มไปด้วยความงามของสถาปัตยกรรมโบราณเกาหลีซึ่งสืบทอดต่อกันมาอย่างเนิ่นนาน

บริเวณรอบๆของพระราชวังชังด็อก จะเต็มไปด้วยบ้านเรือนเก่าหลายหลัง โดยบ้านเหล่านี้นี่แหละ ที่เดิมทีเคยเป็นบ้านของข้าราชการขุนนางระดับสูงในสมัยโบราณ แต่ในปัจจุบันนี้ก็บริเวณรอบๆก็เปิดเป็นร้านให้เช่าชุดฮันบกบ้าง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใส่เข้าไปชมพระราชวัง ถ้าใส่ชุดฮันบกเข้าไปเข้าฟรี แต่แน่นอนว่าค่าเช่าชุดย่อมแพงกว่าค่าตั๋วอยู่แล้ว ภายในพระราชวังชังด็อกในปัจจุบันนี้ประกอบไปด้วย เขตพระราชฐานชั้นนอก , เขตพระราชฐานชั้นใน สวนที่อยู่บริเวณด้านหลังในอดีตเคยใช้เป็นแหล่งพักผ่อนสำหรับพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ยังมีต้นไม้ขนาดยักษ์อายุยาวนานกว่า 300 ปี  , บ่อน้ำโบราณ และศาลาริมน้ำ ให้นักท่องเที่ยวได้ไปเข้าชมกัน