พิพิธภัณฑ์ศิลปะ SOMA

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโซมา หรือ Soma Museum of Art เป็นสถานที่แสดงศิลปะ ที่อยู่ในโอลิมปิกพาร์ค เป็นห้องจัดแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และ ประติมากรรม น่าสนใจมากกว่า 200 กว่าชิ้น โดยที่นี้เป็นที่นิยมสำหรับผู้ปกครอง พาเด็กๆเข้ามาชมสิ่งของต่างๆ ที่นี้มักจะมีนิทรรศการ ซึ่งจัดตลอดทั้งปี

ภายในอาคาร จะเป็นอาคาร 2 ชั้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบ นอกจัดห้องจัดแสดงแล้ว ยังมีห้องจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมงานวันเด็ก กิจกรรมฉายหนังภาพยนต์ ในช่วงกลางคืนก็จะมีงานนิทรรศการต่าง